7’er Turnering (lille)

Velkommen til Vaulen Vårcup 2019
Lille turnering (J/G 2008 og 2009)
27.– 28. april 2019

Generelt:
Turneringen vil bli avholdt på Vaulenbanen og Hetlandshallbanen (ligger i gå avstand fra Vaulenbanen). Se neste side for kart. Det spilles på totalt fire 7´er-baner og kampene er på 2 x 20 minutter. Alle kampene spilles på kunstgress. Kampene spilles etter gjeldende spilleregler for 7´er-fotball. Vaulen Vårcup er en breddeturnering. Vi opererer ikke med forskjellige nivåer eller klasser og ber om at lagene blir satt opp mest mulig like dvs. med samme ferdighetsnivå.

Sekretariat:
Vil være lokalisert inne i Vaulenhuset (oppe i 2. etasje). Vaulenhuset ligger ved siden av Vaulenbanen.
Toaletter er også lokalisert i dette bygget. Ett toalett i 1. etasje og to toaletter i 2. etasje.

Ved ankomst:
Lagansvarlig møter i sekretariatet og fyller ut liste over alle spillere. Spillerlistene brukes til premieutdelingen. Vi ber om at lagene leverer spillerlistene så tidlig som mulig. Husk å skrive tydelig. (Vi henter ikke ut registrerte spillere fra påmeldingssystemet.)
Det er også mulig å fylle ut vedlagte spillerliste og levere denne inn til sekretariatet ved ankomst. 

Parkering:
Parkering kan gjøres ved COOP (nabobygg til Vaulenbanen). Vi henstiller på det varmeste om felles kjøring, da vi har begrenset med antall parkeringsplasser. Følg avvisninger fra parkeringsvaktene.

Adressen til Vaulenbanen er Nesflåtveien 3, 4018 Stavanger.
Adressen til Hetlandshallen er Skolevollen 15, 4017 Stavanger

Vi minner om at de generelle trafikkreglene også gjelder i smågatene rundt banen og ber alle bilister om å parkere i tråd med trafikkregler og skilting.

Premieutdeling:
Premieutdeling skjer etter at laget har spilt sin siste kamp. All premieutdeling vil foregå ved

Vaulenhuset. Dette gjelder også lag som spiller siste kamp ved Hetlandshallen.

Kiosksalg:
Kioskvarer vil bli solgt både fra 1. og 2. etasje i Vaulenhuset. Vi setter pris på kontant betaling i kiosken. Det vil også bli mulig å bruke vipps

Kampoppsett:
Ligger tilgjengelig på hjemmesiden til Vaulen IL og på følgende nettadresse:

https://www.profixio.com/matches/vaulen-varcup-lille-2019

Gode holdninger:

Alle kampene i Vaulen Vårcup dømmes av spillere fra klubbens egne lag. Vi i Vaulen IL ønsker derfor at både ledere, trenere og foreldre vil respektere den jobben våre dommere gjør og videreformidle følgende holdninger:

  • Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser – vær selv et godt eksempel!
  • Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillere.
  • Er du uenig i dommeravgjørelser, hold dette for deg selv og ta det opp på en fin måte med dommeren etter kampen.
  • Takk også dommeren for kampen.
  • Barnefotball er gøy – la oss også bidra til at flere syntes det er kjekt å være dommer.
Image
Image