Velkommen til Vaulen Vårcup 2018

Lille turnering (J/G 2007 og 2008) 14. – 15. april 2018

Generelt:
Turneringen vil bli avholdt på Vaulenbanen og Vaulen Mini Beach Arena (ligger i gå avstand fra Vaulenbanen). Det spilles på totalt fire 7´er-baner og kampene er på 2 x 20 minutter. Alle kampene spilles på kunstgress. Kampene spilles etter gjeldende spilleregler for 7´er-fotball.

Kampoppsett:
Ligger tilgjengelig på følgende nettadresse:
https://www.profixio.com/matches/vaulen-varcup-lille-2018

Mini turnering (J/G 2009 til 2012) 21. – 22. april 2018

Generelt:
Turneringen vil bli avholdt på Vaulenbanen. Se neste side for kart. Det spilles på totalt fire 3’er baner og fire 5´er-baner og kampene er på 2 x 12 minutter. Alle kampene spilles på kunstgress. Kampene spilles etter gjeldende spilleregler for 3’er og 5´er-fotball.

Kampoppsett: 
Ligger tilgjengelig på følgende nettadresse: 
https://www.profixio.com/matches/vaulen-varcup-mini-2018

Felles:

Sekretariat:
Vil være lokalisert inne i Vaulenhuset (oppe i 2. etasje). Vaulenhuset ligger ved siden av Vaulenbanen.
Toaletter er også lokalisert i dette bygget. Ett toalett i 1. etasje og to toaletter i 2. etasje.

Ved ankomst:
Lagansvarlig møter i sekretariatet og fyller ut liste over alle spillere. Spillerlistene brukes til premieutdelingen. Vi ber om at lagene leverer spillerlistene så tidlig som mulig. Husk å skrive tydelig. (Vi henter ikke ut registrerte spillere fra påmeldingssystemet.)

Det er også mulig å fylle ut spillerliste (PDF nederst på siden) og levere dette inn til sekretariatet ved ankomst. (se side 3)

Parkering: 
Parkering kan gjøres ved COOP (nabobygg til Vaulenbanen). Vi henstiller på det varmeste om felles kjøring, da vi har begrenset med antall parkeringsplasser. Følg avvisninger fra parkeringsvaktene. 
Adressen til Vaulenbanen er Nesflåtveien 3, 4018 Stavanger.
Vi minner om at de generelle trafikkreglene også gjelder i smågatene rundt banen og ber alle bilister om å parkere i tråd med trafikkregler og skilting.

Premieutdeling:
Premieutdeling skjer etter at laget har spilt sin siste kamp. Utdelingen skjer oppe ved Vaulenhuset.

Kiosksalg:
Kioskvarer vil bli solgt både fra 1 og 2. etasje i Vaulenhuset. Vi setter pris på kontant betaling i kiosken. Det vil også bli mulig å bruke vipps

Våre Dommere
Alle kampene i Vaulen Vårcup dømmes av spillere fra klubbens egne lag. Vi i Vaulen IL ønsker derfor at både ledere, trenere og foreldre respekterer den jobben våre dommere gjør og videreformidle følgende holdninger:

  • Slå ned på kritikk av dommeravgjørelser – vær selv et godt eksempel!
  • Lær barna at også dommeren kan gjøre feil på samme måte som spillere.
  • Er du uenig i dommeravgjørelser, hold dette for deg selv og ta det opp på en fin måte med dommeren etter kampen.
  • Takk også dommeren for kampen.
  • Barnefotball er gøy – la oss også bidra til at flere syntes det er kjekt å være dommer.

Sportslig hilsen,
Vaulen Vårcup Komiteen

Rolle

Navn

Telefon

E-mail

Leder

Eirik Tveit

93291513

eirik.tveit@total.com

Kampoppsett

Knut Sigve Selnes

41560253

vaulenvc@gmail.com

Kiosk

Hilde Myklebust

47079912

hilde.myklebust@nav.no

 

Morten Knutsen

90936823

morten.knutsen@kruse-smith.no

Dugnader

Mukadam Ajetunmobi

92259708

majet77@hotmail.com

Dommere

Maiken Helgeland

90933924

maiken.helgeland@akersolutions.com

 

Marthe Berge

bergemarthe@hotmail.com

Utstyr og premier

Tor Asle Natvik

90511912

torasle@gmail.com

Økonomi

Molly Hauge

92640929

molly@lyse.net

Diverse

Jone Heggheim

40462892

heggheim.jone@lyse.net

 

Jostein Tegle

41671068

jostein.borg.tegle@gmail.com