Oppdaterte treningstider

Det er gjort noen endringer på treningstider (fil vedlagt). Bakgrunnen er at de som har hatt trening på Hinna kunstgress, vil få flyttet sin treningstid til treningsbanen ved Viking Stadion (SR Bank Arena).

Treningstider på Hinna kunstgress vil da utgå fra 1.5. I tillegg er det gjort endringer på grunn av kampavvikling på Vaulenbanen. De lagene som er berørt er G2005, G2006, G2007, G2008, G2010 og G2011. Vi har nå ledig halv bane på Viking stadion onsdager kl 2000, dersom noen ønsker å benytte denne. Treningstider 2018